Uslovi registracije

Pravila registracije

Pre postavljanja slike na ovaj sajt, molimo Vas pročitajte Pravila registracije (hereinafter - Pravila).Kada podnesete svoju sliku na sajt, izjavljujete svoj pristanak na ova pravila. Ako se ne slažete sa ovim pravilima, nemojte postavljati svoje slike na sajt i nemojte učestvovati u “EroDate.rs” Internet portalu. Sajt zadržava prava da menja, doda i skloni neka pravila u bilo koje doba u okviru svoje diskrecije. Ako nastavite da koristite ovaj sajt, nakon objave bilo kakvih promena pravila, značiće da ste dali svoj pristanak kad su promene u pitanju.

1. Ograničenja

Slažete se da nećete koristiti ovaj sajt u bilo kakve ilegalne svrhe uključujući postavljanje, objavljivanje, prenos, pregled, slanje, učitavanje, skladištenje, stvaranje i deljenje bilo kog sadržaja ovog sajta, koje:
(1) krše autorska prava, zaštitni znak ili patent,
(2) su poslovna tajna ili bilo koja druga poverljiva informacija,
(3) bi bilo uvredljivo ili povređuje drugu osobu,
(4) krši bilo čije pravo na privatnost ili prava publicicteta,
(5) pravi štetu osobi ili imovini ili na drugi način ometa neku osobu
(6) krši bilo koje druge zakone Republike Srbije i međunarodnih dogovora
(7) imati više od jednog profila
(8) postavljati oglase za posao
(9) reklamira usluge

Zahtevi za fotografije:
- Tvoje lice mora biti JASNO vidljivo i prepoznatljivo na barem jednoj slici
- Nemoj postavljati slike, koje su zaštićene autorskim pravom
- Nemoj postavljati slike koje imaju adrese ili drugi websajt prikazan
- Nemoj postavljati slike dece ispod 18 godina starosti
- Nemoj postavljati iste slike
- Nemoj postavljati tuđe slike
- Glavna slika ne sme prikazivati genitalije

2. Dozvola za korišćenje za maloletnike

Priznaješ da imaš zakonski dozvoljene godine starosti i da imaš pravo da koristiš ovaj sajt.

3. Zabranjeni sadržaj

Biće ti zabranjeno da čuvaš, objavljuješ, šalješ, preuzimaš, podeliš, ili prenosiš bilo kakav uvredljiv, klevetnički, sramotan, pornografski, skrnavan, preteći, nasilan, ili ilegalan sadržaj ili bilo koji sadržaj koji se može smatrati zločinom ili može podsticati takvo ponašanje koje se smatra zločinačkim ili prouzrokuje bilo kakvu zakonsku odgovornost. Primeri ilegalnog sadržaja uključuju ali nisu ograničeni na direktne pretnje fizičkim povredama, uznemiravanjem, pornografijom i upotrebom materijala koji su zaštićeni autorskim pravom, koji su zaštitni znak, ili bilo koji drugi privatni materijal bez odgovarajućeg sadržaja. Zabranjeni sadržaj takođe podrazumeva ali nije ograničeno na:

(1) programe sa virusima i/ili mere koje krše pravila o sigurnosti ovog sajta i/ili drugih sajtova,
(2) zahtevi ili reklamiranje,
(3) predlozi ili promocije ilegalnih aktivnosti
(4) postavljanje i deljenje posla ili promotivnih ponuda,
(5) privatne informacije o bilo kojoj osobi kao što je telefonski broj, adresa, matični broj, ili bilo koja druga informacija, i
(6) duplo objavljivanje ili masovno slanje neke informacije, pornografija ili slučajevi, objavljivanja, slanja, učitavanja, skladištenja, prodaje ili deljenja uvredljivog sadržaja, ukoliko uprava sajta tako odluči, to je strogo zabranjeno.

Korisnik mora platiti svu štetu “EroDate.rs”, drugim korisnicima i trećim licima, kada korisnik koristi usluge portala i/ili ustanove.
Registracija korisnika koji je deo aktivnosti koje su zabranjene od strane web sajta, se istog trenutka uklanja, i informacije koje nisu u skladu sa zakonom a bile su postavljene od strane korisnika bivaju istog momenta prebačene onima koji sprovode zakon ili drugim kompetentnim vlastima.
Bilo koja osoba koja je primetila bilo kakvu ilegalnu informaciju ili aktivnost na sajtu, mora istog trena obavestiti provajdera sajta.
Osobe se mogu smatrati administrativno i krivično odgovorne za učestvovanje u zabranjenim aktivnostima i postavljanje zabranjenih informacija na sajtu za upoznavanje. Provajder ovog servisa će obavestiti vlasti o bilo kom kršenju zakona.
Administracija sajta zadržava pravo da zaključa ili ukloni fotografije korisnika koje nisu u skladu sa pravilima sajta. Korisnici mogu postavljati lične slike ali moraju biti zaključane. Slike koje prikazuju osobe koje nemaju 18 godina ili slike gde korisnik nije vidljiv ili se korisnik slabo vidi će istog trenutka biti uklonjene bez prethodnog obaveštenja.
Takođe nije dozvoljeno postavljati iste slike.
Bilo koja prijava na sajt koja je tuđa i korišćenje softver kodova, kao i korišćenje HTML kodova ili nekih programerskih skripti da bi primili neke beneficije, da se oštećuje sajt ili njegovi članovi je strogo zabranjeno a profil onoga ko to uradi je istog momenta izbrisan a informacije o prekršajima bez obzira da li su administrativne ili kriminalne po zakonu Republike Srbije će biti poslate odgovarajućim vlastima.

4. ograničenja korišćenja sadržaja

Ovaj sajt je u vlasništvu i upotrebi EroDate.rs (ovde označeni kao “EroDate.rs”, “mi”, “nas” ili “naše”). Nikakav sadržaj ovog sajta se ne sme kopirati, ponovo objavljivati, učitati, objaviti, preneti ili podeliti. Izmena ili korišćenje sadržaja u bilo koje druge svrhe je kršenje EroDate.rs autorskog prava i drugih privatnih prava. Svi zaštitni znakovi, servis oznake, i imena koja su predstavljena ovde na sajtu su u vlasništvu EroDate.rs ili EroDate.rs ima dozvolu da ih koristi.

5. Vlasništvo sadržaja i prava korišćenja

Ti predstavljaš i garantuješ da si ti jedini vlasnik svih prava na tvoj objavljeni sadržaj (uključujući autorska prava)ili da imaš bezuslovno pravo i dozvolu za korišćenje ovog sadržaja, kao što je rečeno u ovom paragrafu. Iako će autorska prava objavljenog sadržaja ostati u tvom vlasništvu, ti se slažeš da sav objavljeni sadržaj postane deo EroDate.rs baze podataka, da se skladišti i koristi na neodređeni period i da EroDate.rs je vlasnik baze podataka, ima autorsko pravo koje potiče od tog sadržaja. Ti imaš sva prava na sadržaj, uključujući moralna prava, prava privatnosti i prava publiciteta. Ni EroDate.rs niti treća lica koristeći ova pravila nisu u obavezi da plate za korišćenje sadržaja.

6. Nekažnjivost

Slažeš se sa tim da nadoknadiš štetu, da braniš EroDate.rs, njihove zaposlene, davaoce licence, naslednike (kolektivno, “zaštićene stranke”) od bilo kojih tvrdnji, kompenzacije, štete, troškova ili odgovornosti (uključujući takse sudskih troškova) koji proizlaze ili se odnose na kršenja tih pravila i aktivnosti tvoje ili osobe koja postupa po tvojim uputstvima, naređenja kontrole, uključujući izlaganje, deljenje, ili drugu vrstu upotrebe sadržaja koji je objavljen od strane tebe ili druge osobe koja koristi tvoju šifru.

7. Izuzeci

Ti si zauvek izuzimaš pravo, kao i tvoji potomci, naslednici da tužiš EroDate.rs ili bilo koje zaštićene stranke na sudu za bilo koju vrstu štete ili gubitak koji navodno potiče od puštanja u promet nekih sadržaja koje ste postavili, uključujući, ali ne ograničavajući se na to, štetu ili gubitak koji rezultira gledanjem, preuzimanjem, ili postavljanjem bilo kog sadržaja ovog sajta. Slažeš se da se odričeš svih zahteva koje imaš ka EroDate.rs koji potiču od korišćenja i/ili nastavljanja korišćenja ovog sajta, bez obzira da li si znao/la za njih ili ne, i odričeš se prava na deo i na prvilegije, kao i slične statute, pravila i propise.

8. Odricanje

Ni pod kojim uslovom, uključujući ali ne ograničavajući se na nemarnost, EroDate.rs neće biti odgovoran za specijalne, sporedne, indirektne, kaznene ili posledične štete ili kompenzacije koje proističu iz tvog korišćenja ili nemogućnosti da koristiš ovaj sajt, bilo koji sadržaj sajta, usluge, funkcije, proizvode i/ili povezane softvere, čak iako EroDate.rs ili njihov predstavnik bude obavešteno mogućnosti takve kompenzacije. Primenjivo pravo možda ne pruža odgovornost ili ograničenje ili isključenje kompenzacije za slučajnu ili posledičnu štetu, stoga, prethodno ograničenje ili isključenje može da se ne odnosi na tebe.

9. Završetak
EroDate.rs zadržava pravo da završi tvoj prostup sajtu u bilo koje vreme zbog nepoštovanja pravila i propisa zakona, ili ako je tako odlučeno od strane EroDate.rs radi drugih razloga, bez upozorenja, razloga ili odgovornosti. Prihvataš da tvoje oslanjanje na kontinuitet ovih usluga nije opravdan jer EroDate.rs ima pravo da prekine usluge ili tvoje članstvo zbog bilo kog razloga u bilo koje doba bez obaveštenja ili razloga, i bez odgovornosti. Kada EroDate.rs prekine postojanje sajta, ti prihvataš i slažeš se da EroDate.rs ima slobodu odlučivanja kako će ukloniti sav sadržaj i informacije. Ako bilo koja strana prekine usluge/korišćenje usluga, mora uništiti sav materijal i sadržaj sa ovog sajta.

10. Odgovornost

Administracija sajta nije odgovorna za bagove mobilnih operatera. Administracija EroDate.rs nije odgovorna za informacije sadržaja postavljen na blogovima i forumima od strane članova portala.

11. Prava imaoca kreditnih kartica

Sve elektornske uplate moraju imati određena pravila:
1) Pre nego što nešto kupiš pročitaj pravila, uključujući sistem nagodbe, isporuke i druge naplate
2) imaš zaštitu od krađe
3) možeš tražiti povrat novca ukoliko ne dobiješ plaćene proizvode ili usluge
4) svaki kupac može tražiti povrat u roku od 14 dana od dana kupovine

Plaćanje i povrat
1) Usluge EroDate.rs su plaćene. Posetilac razume i slaže se da plaćene usluge mogu biti pružene samo nakon što posetilac plati “EroDate.rs” za Plaćene Usluge po proceduri koja je pružena na sajtu. “EroDate.rs” ima pravo da jednostrano promeni iznos naknada za bilo koju Plaćenu Uslugu i proceduru plaćanja.
2) Posetilac razume i slaže se sa činjenicom da na kraju perioda za koji je posetilac platio da bi imao pristup određenim Plaćenim Uslugama (ukoliko posetilac ne produži ovaj period), posetiocu može biti ograničen pristup korišćenja Plaćenih Servisa i iz tog razloga posetilac može biti lišen pristupa određenim servisima, uključujući ali ne ograničiti se na pristup svim ili delu dostupnog sajta, ili sadržaja koji je dostupan samo posetiocu kao i gubitak svih ili dela posetiočevih ličnih informacija ili gubitak drugog sadržaja.
3) Deo plaćenih usluga potiče od pretplaćenja, EroDate.rs nije odgovoran za činjenicu da ne koristite usluge, a da pritom niste prekinuli pretplatu.
4) Ukoliko pristup posetioca sajtu i (ili) korišćenje plaćenih servisa pruženih od strane sajta je ograničen ili suspendovan zbog drugih razloga osim kršenja ovih pravila, “EroDate.rs” je vezan da produži korišćenje Plaćenih Servisa posetiocu na period za koji Plaćeni Servisi nisu bili pruženi a posetilac je platio (osim ukoliko su Plaćeni Servisi bili ograničeni bez krivice “EroDate.rs” i u slučaju koji je izložen u klauzuli 3.4. Pravilnika).
5) Novac će biti vraćen samo za nekorišćene usluge. Bilo koje korišćenje usluga eliminiše bilo kakvu mogućnost traženja povrata novca. Plaćene usluge uključuju:
- Pisanje i čitanje privatnih poruka;
- Plaćeno pretraživanje sadržaja;
- Korišćenje bilo kog drugog plaćenog servisa

Kupci mogu tražiti povrat novca na svoju VISA ili MASTERCARD u roku od 6 meseci od datuma kupovine. Vraćanje je moguće samo u sledećim slučajevima:
1) Proizvod ili usluga nije pružena:
Korisnik se nije prijavio na sajt;
korisnik nije razgovarao sa drugim članovima i/ili nije koristio druge plaćene servise;
2) primili ste drugi proizvod ili drugu uslugu;
3) prodavac je otkazao porudžbinu i nije vratio novac;
4) neko drugi je koristio Vašu kreditnu karticu;
Ukoliko se plaćanje poklapa sa nekim od ovih slučajeva, biće Vam vraćen potrošeni novac, a taj iznos će biti povraćen od prodavca blagovremeno. U drugim slučajevima se smatra da ste koristili plaćene servise i novac neće biti vraćen.

12. Kontaktirajte nas.
12.1. Pitanja u vezi sa Pravilima o privatnosti trebalo bi poslati na:
Dating stars OU
Narva-5, Tallinn, Estonia
[email protected]

12.2. Za prihvatanje odgovora paysafecards uplata:
Sigma Hellas Technology
Reg. br: 059320004000
Adresa: Makedonomachon 48 P.C.57300. Chalastra Thessaloniki
[email protected]

13. Ažuriranja
13.1. “EroDate.rs” ima pravo da jednostrano promeni Pravila o privatnosti, i takve promene će imati efekta nakon objave na sajtu. Ukoliko korisnik nakon obajve promena Pravila o privatnosti koristi sajt i (ili) usluge, smatraće se da se korisnik slaže sa svim učinjenim promenama. Ukoliko se koris nik ne slaže sa izmenjenim sadržajem Pravila privatnosti, gubi pravo da koristi Servise, i mora odmah da prekine svoju registraciju na sajtu.